Miljö och kvalitet

Kvalitetspolicy
Allt arbete skall fokuseras på kunden varvid dennes behov och förväntningar skall tillgodoses. Alla skall medverka till en ständig utveckling och förbättring av verksamheten. I alla led skall 0-fels mål eftersträvas såväl mot kund som internt.Denna policy skall efterlevas av alla anställda.

Miljöpolicy
Vi skall bedriva vår verksamhet på ett sådant sätt att omsorgen om miljön och kretsloppstänkande blir en ledstjärna inom företaget. Vårt mål är att på ett positivt sätt påverka verksamheten så att vårt närområde och universum får så lite miljöbelastning som möjligt genom att: vår verksam har ett levande miljösystem följa miljölagsstiftningen arbeta för att klara våra miljömål och därmed skapa förbättring och förebyggande av förorening involvera och fortlöpande utbilda och motivera alla anställda i vårt miljöarbete.

Arbetsmiljö
Personalen är vår viktigaste tillgång. Vårt mål är att genom förebyggande arbete förhindra fysisk och psykisk ohälsa.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i dina kontaktuppgifter i fomuläret till höger om du har frågor kring våra produkter. Vi återkommer snarast möligt till dig.

E-post: info@sabina-inredningar.se
Växel: 0382-138 01
Fax: 0382-131 96